Rybnik
- System
Identyfikacji
Wizualnej

SIW – co to takiego?

Od 2018 r. Rybnik, w ramach porządkowania przestrzeni publicznej oraz budowania jednolitej marki miasta, posługuje się nowym Systemem Identyfikacji Wizualnej (SIW). SIW to zbiór wytycznych, regulujących użycie miejskiej symboliki, m.in. herbu i logo oraz porządkujących powstawanie miejskich materiałów – informacyjnych,  promocyjnych i urzędowych.

Identyfikacja wizualna Rybnika została zbudowana wokół uniwersalnego, nadrzędnego symbolu wspólnoty miejskiej – miejskiego herbu. Decyzja ta wynika z przekonania, że symbol ten jest nośnikiem najważniejszych składników lokalnej tożsamości: historii i tradycji.

Dla kogo i po co

Po pierwsze – dla mieszkańców miasta, żeby:
– uporządkować przestrzeń publiczną i poprawić jej jakość;
– wzmocnić lokalny patriotyzm i poczucie wspólnoty;
– poprawić komunikację na linii obywatel – urząd;
– zaoszczędzić – wspólny system jest skuteczniejszy i tańszy.

Po drugie – dla osób spoza Rybnika, żeby:
– dać znać że jesteśmy (i gdzie jesteśmy);
– pokazać miasto z jak najlepszej strony, zaprosić;
– dać dobry przykład – porządku i dobrej organizacji;
– skutecznie zbudować markę miasta.

Herb i logo

Oficjalny herb miejski Rybnika składa się z błękitnej tarczy z ułożonym w skos srebrnym szczupakiem oraz kwiatami orzecha wodnego. Herb, wraz z miejską flagą, sztandarem, łańcuchem Prezydenta oraz pieczęcią miejską, wchodzi w skład oficjalnych insygniów miasta, używanych podczas uroczystości państwowych i miejskich. Herb miasta umieszczany jest również, wraz z herbem państwowym, na miejskich budynkach oraz w salach zebrań i gabinetach.

Herb pełni też rolę znaku miasta w materiałach urzędowych, informacyjnych i promocyjnych. Jednak duża ilość detali i charakter rysunku utrudniają stosowanie go w pełnej, oficjalnej formie. Dlatego powstała uproszczona wersja użytkowa, pozwalająca na stosowanie bez utraty czytelności, jakości i wyrazu rysunku. Takie „logo heraldyczne” zawiera te same elementy co herb, jednak pozwala na swobodniejsze skalowanie, umieszczanie na różnych podłożach itp.

Odmiany logo

Miejskie logo używane jest w jednej z trzech odmian:
1. Pełnokolorowej – do zastosowań innych niż własne materiały miasta, np. w paskach sponsorskich;
2. Monochromatycznej, zalecanej dla własnych materiałów, gdzie w założeniu pojawia się już miejska kolorystyka.

3. Negatywowej – przeznaczonej do użycia na ciemnych podłożach. Ta odmiana ma inną konstrukcję – rysunek ryby jest wypełniony, a nie obwiedziony obrysem jak w wersji pozytywowej. Wynika z heraldycznej symboliki – szczupak nie powinien być ciemniejszy od pola tarczy.

Logotyp – konstrukcja

Logotyp składa się z sygnetu (logo) – tarczy z uproszczonym rysunkiem miejskiego godła, zestawionego z nazwą – miasta lub miejskiej instytucji. Do pozycjonowania napisu w stosunku do sygnetu służy siatka modułowa wynikająca z szerokości tarczy.

Siatka modułowa służy też do pozycjonowania znaku na różnych formatach publikacji i odsunięcia od marginesów strony, wyznacza też tzw. pole ochronne, czyli obszar, w którym nie powinny znaleźć się żadne inne elementy publikacji.

System oznaczeń
jednostek miejskich

Logotypy jednostek miejskich skonstruowane są według tej samej zasady co logotyp miasta – do pozycjonowania nazw w stosunku do sygnetu służy siatka modułowa.

Instytucje kulturalne, które prowadzą własne działania promocyjne są wyróżnione przez użycie w nazwach grubszego kroju pisma.

Jednostki i instytucje miejskie

Typografia

Zarówno w logotypach, jak i miejskich materiałach użyto stworzonej przez polskiego projektanta, Mateusza Machalskiego, rodziny kroju pisma Favela. Prosty, ale wyróżniający się mocnym wyrazem krój posiada szeroki i różnorodny zestaw odmian.

Cechuje go to, że wraz z przyrostem grubości liter w ramach różnych odmian, zwiększa się również ich szerokość. Pozwala to na konstruowanie wyrazistych, a przy tym czytelnych komunikatów i informacji.

Kolorystyka

Kolorem wiodącym miejskich materiałów jest wywiedziony z miejskiej heraldyki błękit, dodatkowo rozjaśniony aby stanowił dobre tło dla czerni. Dopełniają go:
– czarny, nawiązujący do górniczych tradycji Rybnika:
– żółty, zaczerpnięty ze złotego orła w herbie Śląska:
– czerwony – z obramowań futryn śląskich familoków.

Kolorystyka
Niebieski
Web RGB:
#BCD0ED
CMYK:
30, 13, 0, 0
Pantone C:
658 C
Pantone U:
658 U
Żółty
Web RGB:
#ffe166
CMYK:
0, 10, 70, 0
Pantone C:
121 C
Pantone U:
114 U
Czerwony
Web RGB:
#eb5d48
CMYK:
0, 75, 70, 0
Pantone C:
Warm Red C
Pantone U:
Warm Red U
Pomarańczowy
Web RGB:
#F5A04C
CMYK:
0, 45, 75, 0
Pantone C:
164 C
Pantone U:
1495 U
Czarny
Web RGB:
00, 00, 00
CMYK:
0, 0, 0, 100
Pantone C:
Black C
Black
Black U

Stały układ kompozycyjny

O spójności i czytelności miejskich materiałów informacyjnych i promocyjnych stanowi ujednolicony i uporządkowany układ kompozycyjny. Do ich przygotowania służy siatka modułowa (grid), regulująca zarówno pozycjonowanie logo, podział strony oraz umieszczanie tekstów, zdjęć i ilustracji.

Ilustracje i infografiki

Motywem przewodnim są tu ilustracje inspirowane pochodzącymi z XX-lecia międzywojennego witrażami w oknach rybnickiego Urzędu Miasta. Zaprojektowane przez Jana Piaseckiego i wykonane w krakowskiej pracowni S.G. Żeleńskiego witraże przedstawiają alegorie dziedzin tradycyjnie związanych z Rybnikiem: hutnictwa, przemysłu i handlu, wspólnoty miejskiej, górnictwa i rolnictwa..

W tym samym stylu, nawiązującym kreską do rysunku szczupaka w logo, są rysowane infografiki oraz tzw. landmarki – uproszczone przedstawienia charakterystycznych rybnickich budowli. Wśród nich te najbardziej ikoniczne, jak i mniej rozpoznawalne, ale równie ciekawe.

Zdjęcia

Wpływ na jakość materiałów promocyjnych i postrzeganie miasta ma charakter i wyraz zdjęć. W ramach SIW opracowany został zestaw fotografii wizerunkowych, przeznaczony do użycia w miejskich materiałach promocyjnych i informacyjnych.

Wideo

Wszystkie materiały wideo będą opatrzone wspólną czołówką i tyłówką oraz jednolitym sposobem umieszczania tekstów, infografik itp.

Manual

Niniejsza strona stanowi zarówno prezentację, jak i poglądową instrukcję stosowania oraz stale aktualizowaną bazę komponentów SIW. Szczegółową specyfikację i katalog elementów SIW zawiera manual – księga standardów identyfikacji wizualnej w formacie PDF.

Przykłady użycia

Miejski System Identyfikacji Wizualnej obejmuje szatę graficzną miejskich dokumentów, publikacji oraz materiałów informacyjnych i promocyjnych – drukowanych i elektronicznych. W tym: urzędową papeterię i oprawę dokumentów, wzory miejskich plakatów, afiszy, ogłoszeń, folderów i informatorów, a także miejską stronę internetową.

Spójne oznaczenie obejmie municypalne budynki, flotę samochodową, w tym pojazdy komunikacji miejskiej, a także gadżety, upominki i inne materiały reklamowe.

Papeteria okolicznościowa i biurowa
Infografika
Plakaty miejskich wydarzeń, foldery
Miejski serwis internetowy, media społecznościowe
Digital
Miejska flota samochodowa
Autobus komunikacji miejskiej
Flagi
Gadżety, upominki i materiały reklamowe

Logowanie

Jeżeli nie posiadasz loginu i hasła lub zapomniałeś hasła, skontaktuj się z:

promocja@um.rybnik.pl